A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Вимоги до транспортних засобів призначених для перевезення небезпечних вантажів


12 Травня 2017

В Україні активно відбуваються процеси реформування системи обов’язкового технічною огляду колісних транспортних засобів, аспектами якого, є прийняття закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 та від 31.05.2012 № 512. Зміни вносяться постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 141, яка набирає чинності 10.05.2017.

Відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів, яке видається територіальними сервісними центрами МВС.

Рішення про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів приймається територіальними сервісними центрами МВС на підставі:

1) протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, виданих суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які внесені до реєстру МВС України, або міжнародного сертифіката технічного огляду, виданого відповідно до вимог Директиви 96/96/ЕС і Припису № 1 ЄЕК ООН;

2) результатів перевірки відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання, шляхом візуального огляду, проведеного працівниками територіальних сервісних центрів МВС. 

Працівниками сервісних центрів МВС проводиться огляд даної категорії транспортних засобів, в частині перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортних засобів. Правові підстави проведення такої перевірки визначені у п. 6.1, 6.9.5 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.2014     № 822 та кодах 1601, 1602 Обсягу перевірки технічного стану транспортного засобу та кодів оцінки його невідповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 137-2012.

Нещодавні зміни до Порядку проведення технічного огляду описують критерії, за якими до суб’єктів ОТК будуть вживатись заходи реагування, зокрема, у разі надходження до Мінінфраструктури інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу 10 і більше протоколів, складених з порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки.

Так, у разі видачі суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів протоколів перевірки технічного стану з порушенням Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137, або Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, методів такої перевірки, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710, а також отримання від органів державного нагляду (контролю) інформації про перебування транспортних засобів в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, внаслідок чого є непридатним до експлуатації), такі протоколи визнаються Головним сервісним центром МВС недійсними. Якщо протягом року буде виявлено 4 протоколи недійсними, це буде підставою для блокування доступу суб’єкта ОТК до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.