A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення про прийом документів на посаду адміністратора територіального сервісного центру № 5946 Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, категорія «В»


Вимоги до кандидата:

  1. вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
  2. вільне володіння державною мовою.
  3. вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
  4. Необхідні ділові якості:

діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, стресостійкість, оперативність

  1. Необхідні особисті якості:

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

  1. Знання законодавства України:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Знання: Кодекси, закон України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, підзаконні та відомчі нормативно-правові акти насамперед, Закони України «Про адміністративні послуги», «Про дорожній рух», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу» постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», № 340 від 08.05.1993 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», накази МВС України № 432 від 29.10.2007 «Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів», № 515 від 07.12.2009 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», від 26 липня 2004 року № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 254 від 28.03.2012 «Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України», № 350 від 23.04.2012  «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС’ України», № 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», № 747 від 23.08.2012 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 1256 від 29.11.2016 «Про організацію доступу до відомості персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС України», Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженим наказом МВС від 07.10.2015 № 1393, а також нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи сервісних центрів МВС

Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/

Основні посадові обов’язки:

здійснює прийом громадян з питань реєстраційної та екзаменаційної діяльності, проводить роз’яснювальну роботу та надає відповідну консультаційну допомогу; приймає екзамени з правил дорожнього руху і навичок практичного керування транспортними засобами, здійснює видачу водійських документів; здійснює приймання документів, що є підставами видачі та обміну посвідчень водія, а також після позбавлення права керування транспортними засобами; забезпечує зберігання посвідчень водія, які були тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами; аналізує екзаменаційну діяльність, вживає заходів щодо її удосконалення, готує відповідні звіти; за зверненням здійснює обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також суб’єктів господарювання які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; за результатами перевірок складає акти або висновки та направляє інформацію до уповноважених відомств; укладає договори купівлі-продажу транспортних засобів на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортні засоби, які завіряє печаткою сервісного центру; приймає рішення та проводить реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, транспортних засобів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб — власників транспортних засобів з видачою свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі — реєстраційні документи) та державних номерних знаків на транспортні засоби; має право затверджувати картку/заяву про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів; у службовій діяльності користується такими базами даних: Єдиним державним реєстром МВС, АІПС національний банк даних «Автомобіль», АРМОР, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиним реєстром боржників. Контролює введення повної, якісної і своєчасної інформації до ЄДР МВС, «Номерний знак» і «Документ» про втрачені і викрадені номерні знаки, реєстраційні документи, посвідчення водія, своєчасність їхньої постановки на облік і зняття з обліку; направляє матеріали до територіальних підрозділів поліції за фактами виявлення викраденого транспорту, зміни і невідповідності номерних агрегатів, підроблених документів та бланків суворої звітності; під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів проводить перевірку за відповідними реєстрами та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби; направляє запити до територіальних сервісних центрів за місцем попередньої реєстрації ТЗ щодо підтвердження реєстрації; засвідчує копії реєстраційних карток своїм підписом та печаткою, внесенням відповідних службових відміток; веде державний облік зареєстрованих транспортних засобів з використанням автоматизованих інформаційних систем та книг обліку, який передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників до відповідного реєстру; інформація про зареєстровані, перереєстровані та зняті з обліку транспортні засоби вноситься до ЄДР транспортних засобів та може надаватися відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»; веде облік суб’єктів господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з послугами, що надаються ТСЦ МВС, та здійснюємоніторинг їх діяльності; зберігає зіпсовану спеціальну продукцію та проводить її знищення, про що складає акти; персонально відповідає за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення випадків хабарництва, здирництва, неділових стосунків, тощо; приймає заяви та видає довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством; проводить прийом та консультацію громадян з питань допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, а також з питань обміну та видачі ДОПНВ – свідоцтв; на підставі заяв суб’єктів господарювання та поданих з ними пакету документів забезпечує своєчасність видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та несе відповідальність за їх оформлення у відповідності до вимог діючого законодавства; веде облік виданих та подовжених термінів дії свідоцтв; при наданні послуги з видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів з використання НАІС ОТК контролює наявність в реєстрі МВС суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та проводить моніторинг інформації, що передається такими суб’єктами до загальнодержавної бази даних про результати проведення обов’язкового технічного контролю в частині транспортних засобів, які використовуються для перевезення небезпечних вантажів; складає щомісячні звіти про надання адміністративних послуг; вживає заходів щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень відділу, протипожежної безпеки та збереження цілісності майна закріпленого за відділом; за необхідності виконує інші завдання та доручення визнані посадовими інструкціями; здійснює надання довідково-інформаційних консультацій у телефонному режимі з питань діяльності територіальних органів МВС та сервісних послуг, що ними надаються

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копії документів про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі інвалідності — заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі:  до 1700 години 03 січня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: м. Суми, вул .Білопільський шлях, буд. 18/1 (ІІ поверх) о 10-00 годині, 14.01.2019

 Контактна інформація: Коренева Юлія Сергіївна спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС, тел: (0542) 66-88-56, ел. пошта: hr@sum.hsc.gov.ua