A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення про прийом документів на посаду головного спеціаліста територіального сервісного центру № 5945 Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, категорія «В»


Вимоги до кандидата:

  1. вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
  2. вільне володіння державною мовою.
  3. рівень досвідченого користувача пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет.
  4. Необхідні ділові якості:

діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, адаптивність, вміння вести перемовини, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети

  1. Необхідні особисті якості:

ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

  1. Знання законодавства України:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Кодекси, закон України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, підзаконні та відомчі нормативно-правові акти насамперед, Закони України «Про адміністративні послуги», «Про дорожній рух», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу» постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», № 340 від 08.05.1993 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», накази МВС України № 432 від 29.10.2007 «Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів», № 515 від 07.12.2009 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», від 26 липня 2004 року № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 254 від 28.03.2012 «Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України», № 350 від 23.04.2012  «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС’ України», № 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», № 747 від 23.08.2012 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 1256 від 29.11.2016 «Про організацію доступу до відомості персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС України», Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженим наказом МВС від 07.10.2015 № 1393, а також нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи сервісних центрів МВС

Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/

Основні посадові обов’язки:

за відсутності начальника територіального сервісного центру здійснення керівництва за  діяльністю територіального сервісного центру відповідно до завдань та функцій, передбачених Положенням про ТСЦ МВС та згідно посадових обов’язків начальника  територіального сервісного центру; організація вивчення та виконання працівниками територіального сервісного центру законодавчих актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів розпорядчих документів МВС України, Головного сервісного центру, Регіонального сервісного центру МВС; організація планування та складання звітності територіального сервісного центру МВС; персональна відповідальність за збереження отриманої печатки територіального сервісного центру та унеможливлення її використання іншими особами; зберігання в таємниці ввірених йому для роботи імен користувачів та паролів доступу до інформаційних систем МВС України; здійснення прийому громадян з питань реєстраційної та екзаменаційної діяльності, проведення роз’яснювальної роботи та надання відповідної консультаційної допомоги; відповідальність за організацію робочого процесу з реєстраційно-екзаменаційної діяльності: прийняття заяв і документів від громадян, їх опрацювання і своєчасну видачу, функціонування електронної черги; приймання та передача в РСЦ МВС для направлення до ГСЦ МВС заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, та здійснення їх видачі; прийняття рішення та проведення реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, транспортних засобів за зверненням підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб — власників транспортних засобів з видачею свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі — реєстраційні документи) та державних номерних знаків на транспортні засоби, контроль за повнотою сплачених коштів за надання платних послуг; затвердження картки/заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів; укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортні засоби, які завіряє печаткою сервісного центру; внесення та організація внесення працівниками територіального сервісного центру до Єдиного державного реєстру МВС інформації про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників; приймання екзаменів з правил дорожнього руху і навичок практичного керування транспортними засобами, здійснення видачі водійських документів; здійснення приймання документів, що є підставами видачі та обміну посвідчень водія, а також після позбавлення права керування транспортними засобами; забезпечення зберігання посвідчень водія, які були тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами; за зверненнями здійснення обстеження закладів, які здійснюють діяльність по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації  водіїв ТЗ та суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами які мають ідентифікаційні номери; за результатами перевірок складання актів або висновків та направлення інформації до уповноважених відомств; у службовій діяльності користуватися такими базами даних: ЄДР МВС, АІПС національний банк даних «Автомобіль», «АРМОР», автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиним реєстром боржників, «Рубін»; контроль за введення повної, якісної і своєчасної інформації до ЄДР МВС, «Номерний знак» і «Документ» про втрачені і викрадені номерні знаки, реєстраційні документи, посвідчення водія, своєчасність їхньої постановки на облік і зняття з обліку; відповідальність за передачу інформації до ЄДР МВС стосовно  втрачених документів та державних номерних знаків; направлення матеріалів до територіальних підрозділів поліції за фактами виявлення викраденого транспорту, зміни і невідповідності номерних агрегатів, підроблених документів та бланків суворої звітності; під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів проведення перевірки за відповідними реєстрами та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби; направлення запитів до територіальних сервісних центрів за місцем попередньої реєстрації ТЗ щодо підтвердження реєстрації; засвідчення копій реєстраційних карток своїм підписом та печаткою, внесенням відповідних службових відміток; ведення державного обліку зареєстрованих транспортних засобів з використанням автоматизованих інформаційних систем та книг обліку, який передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників до відповідного реєстру; ведення обліку суб’єктів господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з послугами, що надаються ТСЦ МВС, та здійсненнямоніторингу їх діяльності; зберігання зіпсованої спеціальної продукції та проведення її знищення, складання відповідних актів; персональна відповідальність за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення випадків хабарництва, здирництва, неділових стосунків, тощо; приймання заяв щодо видачі довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості, заяв щодо оформлення та видачі дозволів на встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв, заяв на проведення огляду транспортних засобів для здійснення процедури їх переобладнання, заяв на проведення перевірки придатності транспортних засобів для видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, заяв на проведення обстеження транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем, та забезпечує і організовує їх виконання відповідальними працівниками територіального сервісного центру; забезпечення своєчасності видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та відповідальність за їх оформлення у відповідності до вимог діючого законодавства; ведення обліку виданих та подовжених термінів дії свідоцтв; при наданні послуги з видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів з використання НАІС ОТК контроль за наявністю в реєстрі МВС суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та проведення моніторингу інформації, що передається такими  суб’єктами до загальнодержавної бази даних про результати проведення обов’язкового технічного контролю в частині транспортних засобів, які використовуються для перевезення небезпечних вантажів; здійснення заходів щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень відділу, протипожежної безпеки та збереження цілісності майна закріпленого за відділом; здійснення надання довідково-інформаційних консультацій у телефонному режимі з питань діяльності територіальних органів МВС та сервісних послуг, що ними надаються

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копії документів про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі інвалідності — заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі:  до 1700 години 03 січня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: м. Суми, вул .Білопільський шлях, буд. 18/1 (ІІ поверх) о 10-00 годині, 14.01.2019

 Контактна інформація: Коренева Юлія Сергіївна спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС, тел: (0542) 66-88-56, ел. пошта: hr@sum.hsc.gov.ua