A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення про прийом документів на посаду начальника територіального сервісного центру № 5946 Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, категорія «Б»


Вимоги до кандидата:

  1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
  2. Вільне володіння державною мовою.
  3. Рівень досвідченого користувача пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет
  4. Необхідні ділові якості: аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, стійкість, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, стратегічне мислення.
  5. Необхідні особисті якості: ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, контроль емоцій, комунікабельність, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість
  6. Знання законодавства України:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Кодекси, закон України;

постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, підзаконні та відомчі нормативно-правові акти насамперед, Закони України «Про адміністративні послуги», «Про дорожній рух», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу» постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», № 340 від 08.05.1993 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», накази МВС України № 432 від 29.10.2007 «Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів», № 515 від 07.12.2009 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», від 26 липня 2004 року № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», № 1177 від 10.10.2004 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 254 від 28.03.2012 «Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України», № 350 від 23.04.2012  «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС’ України», № 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», № 747 від 23.08.2012 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 1256 від 29.11.2016 «Про організацію доступу до відомості персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС України», Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженим наказом МВС від 07.10.2015 № 1393, а також нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи сервісних центрів МВС

Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/

Основні посадові обов’язки:

здійснення керівництва за діяльністю територіального сервісного центру відповідно до завдань та функцій, передбачених Положенням про ТСЦ МВС; розподіл обов’язків між працівниками територіального сервісного центру МВС; контроль за виконанням посадових інструкцій працівниками територіального сервісного центру МВС; організація виконання підлеглими законодавчих актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів розпорядчих документів МВС України, Головного сервісного центру, Регіонального сервісного центру МВС; персональна відповідальність за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення випадків хабарництва, здирництва, неділових стосунків серед працівників територіального сервісного центру МВС; проведення роботи щодо попередження та недопущення корупційних діянь; здійснення прийому громадян та представників суб’єктів господарювання з питань видачі посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та реєстраційних питань; контроль за прийманням державних іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій;  контроль за видачою посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії, дублікатів такого посвідчення; організація планування та складання звітності територіального сервісного центру МВС; надання пропозиції з розвитку та удосконалення екзаменаційно-реєстраційної роботи в діяльності територіального сервісного центру МВС, в межах наданих повноважень; організація роботи з пільговою категорією громадян (ветерани ВВВ ОВС, учасники АТО, громадян, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ДРА, родини громадян, загиблих при виконанні службових обов’язків, багатодітні родини); відповідальність за робочий процес з реєстраційно-екзаменаційної діяльності: прийом документів від громадян, їх опрацювання  та приймання державних іспитів та збереження посвідчень водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом, а також копії постанов про вилучення таких посвідчень; вміння у службовій діяльності користуватися такими базами даних: ЄДР МВС, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиним реєстром боржників; контроль за дотриманням співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку; внесення в установленому порядку начальнику РСЦ МВС пропозицій щодо структури, штату, звільнення, встановлення надбавок, заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників територіальних сервісних центрів МВС; здійснення контролю за дотриманням працівниками територіального сервісного центру МВС графіку відпусток; взаємодія з іншими підрозділами МВС, Національної поліції, а також органами виконавчої влади, установами та організаціями; забезпечення відповідно до законодавства захисту інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації; відповідальність за матеріальні цінності, що знаходяться в територіальному сервісному центрі; контроль за правильністю і обґрунтованістю видачі посвідчень водія, свідоцтв  про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків, а також повноту сплати передбачених платежів; ведення журналу прийому громадян, видачі письмових відмов щодо реєстраційно-екзаменаційних питань; організація та відповідальність за збереження документів, які стали підставами видачі:

а)  посвідчень водія;

б) реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку ТЗ;

в) видачі та подовження свідоцтв ДПНВ;

г) довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, а також їх знищення згідно з вимогами чинного законодавства.

контроль за веденням діловодства в територіальному сервісному центі МВС; отримання поштової кореспонденції в канцелярії регіонального сервісного центру МВС та своєчасний її розгляд у відповідності до вимог чинного законодавства; проведення розгляду листів, скарг, заяв, запитів, інформаційних запитів; відповідальність за повноту та якість розгляду листів, скарг, заяв, запитів інформаційних запитів фізичних осіб та суб’єктів господарювання працівниками територіального сервісного центру МВС; відповідальність за порядок направлення запитів і одержання відповідей з реєстраційно-екзаменаційних питань; направлення відповідей на запити від органів державної влади, суб’єктів господарювання та фізичних осіб; контроль за введенням, передачею повнотою, якістю та своєчасністю інформації в автоматизованій інформаційній системі МВС при втраті і викраденні посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, номерних знаків, своєчасністю їхньої постановки на облік і зняття з обліку; під час оформлення документів для подальшої видачі посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, номерних знаків, проведення перевірки осіб за автоматизованою базою даних щодо перебування в розшуку; інформування територіальних підрозділів поліції за фактами виявлення осіб, які знаходяться в розшуку; ведення обліку надходження та витрачання бланків суворої звітності та номерних знаків, контроль за своєчасністю їх замовлення та отримання; контроль за веденням обліку виданих посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію, номерних знаків, з використанням автоматизованих інформаційних систем МВС України та книг обліку; персональна відповідальність за збереження отриманої печатки територіального сервісного центру та унеможливлення її використання іншими особами; здійснення інвентаризації свідоцтв про реєстрацію, номерних знаків, бланків посвідчень водія та посвідчень водія осіб, що позбавленні права на керування транспортними засобами, які зберігаються в територіальному сервісному центрі МВС; здійснення контролю з питань допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, а також обміну та видачі ДОПНВ – свідоцтв; забезпечення зберігання зіпсованої спеціальної продукції, проведення її знищення, складання відповідних актів; зберігання в таємниці ввірених йому для роботи імен користувачів та паролі доступу до інформаційних систем МВС України; особиста відповідальність за санітарний та протипожежний стан приміщень, за охорону праці серед працівників, своєчасне проведення інструктажів з питань охорони праці; відповідальність за збереження, порядок, експлуатацію, підстави керування транспортними засобами, закріпленими за територіальним сервісним центром МВС; проведення інструктажів з працівниками, за якими закріплені транспортні засоби; розробка наочної інформації для відвідувачів, відповідальність за своєчасність поновлення та відповідність такої інформації вимогам та нормам чинного законодавства

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копії документів про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) письмову заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

У разі інвалідності — заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації, до 17.00 29 листопада 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: м. Суми, вул .Білопільський шлях, буд. 18/1 (ІІ поверх) о 10-00 годині, 03.12.2018

 Контактна інформація: Коренева Юлія Сергіївна спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС, тел: (0542) 66-88-56, ел. пошта: hr@sum.hsc.gov.ua