A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення про прийом документів на посаду спеціаліста сектору технічного контролю та перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, категорія «В»


Вимоги до кандидата:

  1. вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
  2. Вільне володіння державною мовою.
  3. рівень досвідченого користувача пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет.
  4. Необхідні ділові якості:

— вміння розподіляти роботу

— уміння дотримуватись субординації

— стресостійкість

  1. Необхідні особисті якості:

— — надійність, порядність, чесність

— емоційна стабільність

— гнучкість

  1. Знання законодавства України:

— Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ); Закон України від 02.03.2000 № 1511 «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»; Закон України від 06.04.2000 № 1644 «Про перевезення небезпечних вантажів»; Закон України від 30.06.1993 «Про дорожній рух» (ст. 52-1); постанова КМУ від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»;  постанова КМУ від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»; постанова КМУ від 31.10.2007 № 1285 «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»; постанова КМУ від 30.01.2012 № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу»; постанова КМУ від 31.05.2012 № 512 «Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розмірів плати за надання таких послуг»; Постанова КМУ від 08.02.2012 № 146 «Про затвердження Порядку забезпечення суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг»; наказ МВС України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів»; наказ МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»; наказ МВС України від 04.04.2016 № 244 «Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, акту приймання-передачі та знищення таких бланків, а також журналу обліку їх використання. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.04.2016 за № 640/28770)»; наказ МВС України від 09.08.2016 № 771 «Про порядок видачи дозволів на встановлення та використання спеціальних сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності»; наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 № 166/550 «Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів»; наказ Міністерства інфраструктури України від 26.11.2012 № 710 «Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки»; наказ Міністерства інфраструктури України від 15.02.2012 № 106 «Про затвердження технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговуванню і ремонту колісного транспортного засобу».

Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/

Основні посадові обов’язки:

готує та узагальнює інформацію для підготовки довідок, звітів, яка пов’язана з діяльністю сектору; готує відповідну інформацію про результати роботи, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до РСЦ МВС в Сумській області; забезпечує зберігання службової документації, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів; здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, підготовки уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; приймає іспити у водіїв та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, які пройшли відповідне навчання та отримали свідоцтво про закінчення спеціального навчання; здійснює контроль за порядком обміну та видачі ДОПНВ – свідоцтв водіїв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; веде облік спостережних справ згідно окремого переліку закріплення; веде відповідні книги і журнали реєстрації вхідних документів та передає документацію до виконання; організовує своєчасне відправлення на місця службових телеграм; аналізує та контролює роботу за видачею (продовженням) ТСЦ МВС в Сумській області свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів; здійснює моніторинг інформації внесеної до державного реєстру, результатів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та дотримання вимог законодавства суб’єктами його проведення; готує висновки про результати моніторингу інформації результатів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та визнання протоколу «недійсним»; здійснює контроль за відповідністю отримання свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів від заводів-виготовлювачів, обсягом її надходження, розподілом між ТСЦ РСЦ  МВС в Сумській області; проводить прийом та консультацію громадян з питань допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів а також з питань обміну та видачі ДОПНВ – свідоцтв; за необхідності виконує інші завдання та доручення визначені функціональними обов’язками; вживає заходів щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень відділу, протипожежної безпеки та збереження цілісності майна закріпленого за відділом.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копії документів про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі інвалідності — заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів для участі в конкурсі:  до 1700 години 03 січня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: м. Суми, вул .Білопільський шлях, буд. 18/1 (ІІ поверх) о 10-00 годині, 14.01.2019

 Контактна інформація: Коренева Юлія Сергіївна спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС, тел: (0542) 66-88-56, ел. пошта: hr@sum.hsc.gov.ua