A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оголошення про прийом документів на посаду спеціаліста відділу логістики Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, категорія «В»


Вимоги до кандидата:

  1. вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра вільне володіння державною мовою.
  2. не потребує досвіду роботи
  3. Необхідні ділові якості:

виваженість, уміння дотримуватись субординації, стійкість, стресостійкість, обчислювальне мислення, уміння працювати в команді

Необхідні особисті якості:

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, комунікабельність, гнучкість

Знання законодавства України:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України  «Про запобігання корупції»

Знання: Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства внутрішніх справ України, Положення про Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області, Положення про відділ логістики Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області, а також інших нормативно-правових актів, Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання використання бюджетних коштів», Постанови Кабінету Міністрів України  «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»

Повний список можна знайти за посиланням — http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/normativna-baza/

Основні посадові обов’язки:

забезпечення виконання покладених на відділ логістики РСЦ МВС (далі – відділ) завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері логістики; організація збору, узагальнення та обліку інформації щодо потреб РСЦ МВС у спеціальній продукції та інших товарах, послугах, які підлягають централізованому забезпеченню в системі сервісних центрів МВС та внесення відповідних пропозицій управлінню логістики ГСЦ МВС; здійснення  своєчасної підготовки матеріалів для укладання угод
з підприємствами та організаціями незалежно від форми власності на постачання матеріальних ресурсів та інші; приймання участі у підготовці пропозицій до проекту Плану капітального будівництва РСЦ МВС на відповідний період та подання їх до ГСЦ МВС; вживає заходів з організації контролю за раціональним використанням енергоресурсів за кожним видом енергоносіїв у натуральних показниках в межах затверджених лімітів споживання; здійснює заходи щодо матеріально-технічного та господарського забезпечення, а саме:

  • забезпечує структурні підрозділи РСЦ МВС матеріальнимицінностями (комп’ютерна техніка, копіювальна техніка, технічні засоби, засоби зв’язку, побутова техніка, витратні матеріали, канцелярське приладдя, папір, господарські товари тощо) відповідно до затверджених норм;
  • готує проекти договорів з матеріального та господарського забезпечення РСЦ МВС та контролює їх виконання;

організовує виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту систем центрального опалення, водопостачання і водовідведення, газопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, обслуговування електричних мереж та іншого обладнання в будівлях і спорудах РСЦ МВС та його структурних підрозділів; розробляє і подає на затвердження керівництву РСЦ МВС пропозиції щодо способів зручної експлуатації території РСЦ МВС (офісних, складських, прилеглих територій); планування, регулювання та контроль ефективної взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами РСЦ МВС, а також ГСЦ МВС, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, що стосуються діяльності відділу; забезпечує організацію санітарно — прибиральних робіт у приміщеннях та на території РСЦ МВС; здійснює, в межах компетенції, перевірки у структурних підрозділах РСЦ МВС, зокрема, в ТСЦ МВС щодо організації обліку, зберігання та використання матеріальних цінностей; реалізує заходи, спрямовані на попередження і викоренення фактів безгосподарності та марнотратства; підготовка керівництву РСЦ МВС доповідних записок, проектів наказів; участь у вжитті заходів із забезпечення технічного обслуговування, ремонту будинків і споруд РСЦ МВС та його структурних підрозділів; контроль за станом експлуатації, організації своєчасного ремонту майна, яке перебуває на балансовому обліку РСЦ МВС; приймання участі  в організації з технічного обслуговування, своєчасного та якісного ремонту транспортних засобів, які перебувають на балансі в РСЦ МВС, їх зберігання; вживає відповідних заходів щодо належного утримання санітарно-технічного стану території, адміністративних будівель, організовує вивіз та утилізацію відходів, слідкує за експлуатацією адміністративних будівель, їх інженерних мереж та системи електропостачання; готує необхідні документи на списання використаних матеріальних цінностей; готує необхідні заявки, вимоги на розгляд комітету з конкурсних торгів на придбання товарно-матеріальних цінностей для потреб діяльності РСЦ МВС в Сумській області; участь у комісіях по розслідуванню нещасних випадків, тощо; контроль стану діловодства і виконавської дисципліни у відділі; подання на вимогу керівництва звіту щодо виконання покладених на відділ завдань; виконання інших повноважень, які належать до компетенції відділу; здійснює належне зберігання переданих на виконання документів, запобігає несанкціонованому доступу до переданих на виконання документів; виконує інші доручення безпосереднього керівника та в разі відсутності начальника відділу виконує його завдання та обов’язки

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копії документів про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі інвалідності — заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 Строк подання документів для участі в конкурсі:  до 1600 години 18 січня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: м. Суми, вул .Білопільський шлях, буд. 18/1 (ІІ поверх) о 10-00 годині, 21.01.2019

 Контактна інформація: Коренева Юлія Сергіївна спеціаліст сектору персоналу РСЦ МВС, тел: (0542) 66-88-56, ел. пошта: hr@sum.hsc.gov.ua